Komponister / Edvard Grieg / Turer

 

Trasa København

København. Fram til 1814 varalle «norske» institusjoner i Danmarks hovedstad – kongehus, parlament, regjering, universitet, bankvesen etc. Alle embedsmenn i Norge var danske eller nordmenn som var utdannet i Danmark. Fra 1814 var vi i union med Sverige. Vi fikk etter hvert eget parlament (Stortinget), egen nasjonalbank, eget universitet og norske teatre (Første i Bergen i 1850).

København forble den viktigste byen for Norge med hensyn til utdanning og kunst.

I 1861 hadde København 170.000 innbyggere.

Grieg kom dit i 1863 – etter studiene i Leipzig. Han hadde familie i København – onkelen Herman Hagerup og kona Adele Werligh med døtrene Nina (senere Edvards kone), Tonny og Yelva. Dessuten hadde han studiekamerater fra Leipzig,- først og fremst Emil Horneman.

Grieg var i København i 6 år,- avbrutt av en fire måneders reise til Italia og Roma i 1865/66.