Komponister / Arne Nordheim / Turer

 

Trasa Stockholm, København

I årene etter den 2. verdenskrig forsøkte unge komponister som Are Nordheim å orientere seg om hva som hadde skjedd i europeisk musikkliv. Som følge av krigsårene i Norge ble nasjonalromantikkens liv som stil forlenget. Derfor hentet Nordheim sin kunnskap om moderne litteratur og musikk gjennom Sveriges radios nattsendinger. Senere bestilte Sveriges radio musikk av ham og stilte sine musikalske krefter til disposisjon når han fikk fremført verker på De Nordiske Musikkdager.

I 1955 fikk Nordheim fremført sitt første verk, Epigram, i Danmark, og det var Danmarks radio som sørget for at Nordheims første store mesterverk, Aftonland, ble urfremført. Hans danske lærer i komposisjon, Vagn Holmboe, var kanskje medvirkende til at musikkforlaget Wilhelm Hansen tegnet en generalkontrakt med ham i 1961.