Komponister / Arne Nordheim / Turer

 

Trasa Trondheim, Lillehammer, Brekstad, Skjeberg

Denne ruten starter på Stordal Kultursenter i Skjeberg som er et park- og kulturanlegg spesielt tilrettelagt for synshemmede. Her laget Arne Haukeland lydskulpturen Ode til Lyset i samarbeid med Arne Nordheim. Skulpturen ble innviet i 1968. Nordheims elektroniske musikk, som blant annet ble utviklet på Eksperimentalstudio i Warszawa, påvirkes av lysvirkningene i landskapet.

Neste stopp er Lillehammer, hvor de olympiske vinterleker fant sted i 1994. Arne Nordheims musikk ble benyttet ved tenningen av den olympiske ild og ved åpnings- og avslutningsseremonien. Musikken er satt sammen av elementer fra tidligere verker.

Deretter går reisen videre til Hannah Ryggen-senteret i Ørland kultursenter på Brekstad. Senteret er viet tekstilkunsten til kunstneren Hannah Ryggen (1894-1970). Nordheim besøkte ofte senteret og komponerte i 1993 et verk til 100års-jubileet for Ryggens fødsel.

Siste stopp på denne ruten er i Trondheim hvor Nordheim samarbeidet med Sigurd Saue ved NTNU om utviklingen av flere prosjekter med elektronisk musikk. I Nidarosdomen ble Nordheims monumentale oratorium til byens 1000-års-jubileet, Nidaros, urfremført i 1997. Verket er en oppsummering av komponistens livsverk.