Komponister / Thomas Tellefsen

Thomas Dyke Acland Tellefsen (1823–1874) opplevde å bli internasjonalt berømt både som komponist, klavervirtuos og pedagog. Han etterlot seg 44 opus med originalkomposisjoner. Tilknytningen til Chopin gjenspeiles på flere måter i Tellefsens musikk, både gjennom valg av stil og genre og ved at flertallet av verkene er for klaver solo. Tellefsen skrev også to klaverkonserter som er de første vi kjenner til av en norsk komponist. I tillegg inneholder opuslisten enfor sin tid og i norsk sammenheng relativt omfattende kammermusikkproduksjon med hele 6 sonater for ulik besetning. Allerede på 1840-tallet brukte han elementer fra norsk folkemusikk i sine komposisjoner og var dermed en av de første norske komponister som integrerte elementer fra norsk folkemusikk i kunstmusikken på en seriøs måte.

Tellefsen var født i Trondheim, men forlot Norge i 1842 for å studere musikk i Paris. Her kom han i kontakt med Frédéric Chopin og ble hans elev og venn. Etter Chopins død i 1849 overtok Tellefsen en rekke av hans elever og skapte seg et stort navn i pedagogisk sammenheng. I 1850- og 1860-årene oppnådde han status som en av tidens store klavervirtuoser og foretok en rekke suksessfulle turneer både i Frankrike, England og Skandinavia. Tellefsen hadde gjennom sin oppvekst i Trondheim en for den tiden unik kjennskap til barokk musikk og Bachs tradisjon. Disse kunnskapene fikk han stor bruk for i 1850-årenes Paris, da han ble en av de ledende musikerne i gjenopplivingen av musikktradisjonen fra tidligere perioder.

Thomas Tellefsens sentrale posisjon i internasjonalt musikkliv avspeiles av de mange æresbevisninger han ble tildelt i sin levetid; blant annet ble han i 1867 utnevnt til ridder av St. Olavs orden. Tellefsen oppnådde stor anerkjennelse, men etter hans død i 1874 ble musikken hans raskt glemt. Inntil nylig har bare en gruppe av spesielt interesserte kjent til hans produksjon.

Selv om man ikke kan argumentere for at Tellefsen er en av de store og nyskapende komponistene fra det 19. århundre, fortjener han etter manges mening en større plass i musikkhistorien enn han hittil er blitt tildelt. Gjennom flere plateproduksjoner og publikasjoner av bøker er hans stilling i historien nå i ferd med å endre seg.

Tellefsen var opptatt av at hans komposisjoner skulle bevares for ettertiden og sørget selv for at de trykte utgavene ble sendt til Norge. De aller fleste av hans verker er oppbevart på Universitetsbiblioteket i Trondheim, i Ringve Musikkmuseum i Trondheim og i Nasjonalbiblioteket i Oslo.