Komponister / Thomas Tellefsen / Turer

 

Trasa Voksne år i Paris 1849–1874

Etter Chopins død i 1849 gjorde Tellefsen karriere både som komponist, pianist og pedagog. Han overtok en rekke av Chopins elever i Paris og ble en ettertraktet pedagog i de øverste sosiale lag. Chopin hadde stor tiltro til sin elev. Før han døde i 1849, overlot han til Tellefsen å fullføre oppgaven med å skrive sin planlagte klaverskole med en tilhørende analyse av spillestilen. Tellefsen publiserte også den første fullstendige utgaven av Chopins verker for klaver solo på Richaults forlag i 1860.

1858 giftet Tellefsen seg med sangerinnen Severine Bye (1839-1915) fra Trondheim,som studerte i Paris under den kjente pedagogen François Delsarte (1811–1871). Bryllupet ble holdt i den norsk-svenske legasjonens lokaler i Paris med en rekke notabiliteter tilstede, blant annet prinsesse Marcelina Czartoryska, hennes mann prins Alexander Czartoryski, prinsesse Galitzin, hertuginne de Coigny og baronesse de Rotschild. Året etter ble datteren Jeanne født. Familien ser ut til å ha ført et åpent hus med stor selskapelighet og omgang blant de adelige og det øverste sosiale sjikt. Tellefsens hjem fungerte også som et sentrum for den skandinaviske kretsen i Paris. Både Ole Bull og Bjørnstjerne Bjørnson har ved flere anledninger besøkt komponisten. I forbindelse med utbruddet av den fransk-tyske krigen i 1870, reiste familien til London, hvor de oppholdt seg helt til 1873. Da de kom tilbake til Paris var Tellefsen alvorlig syk. Han døde den 6. oktober 1874, bare 51 år gammel og ligger begravd på Cimetière d’Auteuil i Paris. Tellefsen fikk gjennom sitt liv en rekke æresbevisninger. Han ble blant annet ridder av St. Olavs orden (1867) og ridder av den belgiske Leopoldsordenen (1871).