Komponister / Arne Nordheim / Turer

 

Trasa Larvik, Stavern

Denne ruten er i Larvik, som er Arne Nordheims fødeby. Her ble han født den 20. juni 1931 og bodde de første årene i Olavsgate 3 og i Øvre Jegersborggate 13, som var et typisk arbeiderstrøk. Han gikk på Romberggata skole som i dag er ombygget til byens rådhus.

Larvik kirke fikk stor betydning for Arne Nordheims liv. Her fikk han ringe med kirkeklokkene, her fikk han spille orgel, og ute på kirkegården kunne han gå rundt og lese på gravsteinene mens han fílosoferte over livet. Nordheims far var vaktmester i byens festlokale, Festiviteten, og hadde en egen leilighet i bygningen. På Quality Hotell Grand Farris satt han og skrev sine brev og samtalte med dikteren Herman Wildenvey som bodde like i nærheten. Nordheim var ofte i Stavern på besøk hos Wildenvey som var helt avgjørende for hans interesse for litteratur og videre vei som komponist.