Komponister / Thomas Tellefsen / Turer

 

Trasa Thomas Tellefsen i Storbritannia

Under Februarrevolusjonen i Paris i 1848 ble kong Louis Philippe kastet av tronen, og hovedstaden var preget av kaos, matmangel og sykdom. Dette førte til at både den kongelige familien og mange adelige forlot Paris og reiste til London. For kunstnerne betød dette at deres livsgrunnlag i den franske hovedstaden forsvant. En rekke musikere og komponister, både Kalkbrenner, Thalberg, Moscheles og Chopin, valgte å reise til den britiske hovedstaden. Jane Stirling (1804-1859) hadde vært Chopins elev fra ca. 1843/1844 og kom fra en rik skotsk adelsslekt, the Stirlings of Keir. Hunvar den som foreslo at Chopin skulle reise til London, og lovet å skaffe ham både elever og ulike engasjementer. Trolig var det også Jane Stirling som inviterte Thomas Tellefsen til å komme etter til London. I London traff komponisten igjen mange av sine venner fra Paris, blant annet prinsesse Marcelina Czartoryska som han under oppholdet i London tilegnet sine Mazurkas, op. 3, til. Her møtte han også mannen han var oppkalt etter, den engelske politikeren Sir Thomas Dyke Acland (1778–1871).

Thomas Tellefsen og Jane Stirling, som adde vært elever av Chopin omtrent fra samme tid, kjente hverandre godt. De opprettholdt vennskapet også etter Chopins død, da hunforsatte som Tellefsens elev. Oppholdet i Skottland i 1848 resulterte for komponisten i flere opphold deri årene som fulgte (1849, 1850, 1851 og 1857) da han underviste det samme adelskapet. Også i forbindelse med urolighetene rundt den tysk-franske krig reiste Thomas Tellefsen til England. Denne gangen ble han og familien værende der i over to år, fra november 1870 til sommeren 1873. Familien bodde da i London, og Tellefsens mange bekjentskaper snart medførte at begge ektefellene kunne livnære seg ved å gi undervisning og konserter.