Komponister / Thomas Tellefsen / Turer

 

Trasa Tellefsens barndom i Trondheim

Thomas Dyke Acland Tellefsen ble født i Trondheim i 1823. Hansoppvekst var fylt av musikk og mange ulike musikkaktiviteter. Hans far, Johan Christian Tellefsen (1774-1857), hadde studert i København og er beskrevet som en svært kunnskapsrik mann. I tillegg til å være bibliotekar i byens vitenskapsselskap var han også organist og kantor i byen. Han var også en aktiv amatørmusiker i byens musikkselskap. Moren, Ane Cathrine f. Stibolt (1785-1860), var regnet for å være både en habil pianist og en god sanger. Hun var en mye søkt musikklærerinne og underviste også på gitar og harpe.

Thomas Dyke Acland Tellefsen viste tidlig store musikalske anlegg. Det fortelles at han sang klokkerent i tidlig alder og kunne allerede som 8-åring gjengi vanskelige arier. Han fulgte også ivrig med på morens pianospill. Foreldrene, som selv hadde erfaring med hvor vanskelig det var å leve av musikken, var imidlertid ikke bare begeistret for hans store musikkinteresse og så helst at han prioriterte skolearbeidet. Historien forteller at Thomas Tellefsen ikke hadde formell opplæring på klaver før etter 1840, altså bare to til tre år før han reiste til Paris. Han må allikevel ha hatt et relativt godt spilleteknisk grunnlag, for noe av det første han øvde inn var stykker i tradisjonen etter J.S. Bach som han hadde funnet i farens omfattende notesamling.

Sett i lys av Thomas Tellefsens bakgrunn er det ikke overraskende at han skulle komme til å velge musikken som levevei. Dette stod klart for ham allerede som 15-åring. Frem til dette tidspunktet har han sannsynligvis ikke fått regelmessig musikkundervisning, selv om foreldrene på et tidlig tidspunkt var klar over at gutten hadde et usedvanlig godt gehør og en god sangstemme.

Thomas Tellefsen valgte å avslutte sin skolegang ved Trondheim Latinskole i desember 1840, over ett år før den avsluttende eksamen. Dette var en bestemmelse som ikke foregikk uten strid i hjemmet. Foreldrene var slett ikke begeistret for at han skulle la musikken gå foran en mer teoretisk utdanning. Først etter at han sluttet på skolen, startet Thomas Tellefsen et mer målbevisst arbeid med musikken. I løpet av månedene fra januar til mai 1842 ga han sine tre første konserter og i slutten av mai 1842 reiste han til Paris for å studere klaverspill. Borgerne i Trondheim samlet ved flere anledninger inn penger til det unge talentet, slik at han kunne fortsette sin utdanning.

Omkring 1840 hadde Trondheim ca. 13000 innbyggere. Siden andre halvdel av 1700-tallet hadde byen hatt en rik og allsidig musikkultur. Grunnlaget for utviklingen var lagt i en periode med økonomiske og politiske forhold som muliggjorde fremveksten av en mektig borger- og embetsstand. Denne velstående gruppen borgere satte kunst og kultur høyt, og anså det å kunne spille et instrument som tegn på kunnskap og dannelse. Konsertprogrammer fra 1830-årene hvor både virtuoskomponistene, syngespill og fransk opera ble representert, viser at trønderne holdt seg etter forholdene godt orientert om strømningene i tiden. I dette bildet var musikerfamiliene Lindeman og Tellefsen viktige drivkrefter i byens offentlige musikkliv.