Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole

Thomas Tellefsen var elev her fra 1836–1840. Mot foreldrenes vilje valgte han i 1840 å avslutte skolegangen ved Latinskolen, til tross for at han ikke hadde fullført avsluttende eksamen. Årsaken til at han sluttet var at han nå ønsket å satse helt og fullt på en karriere som pianist.

Latinskolen holdt til i bygningens første etasje hvor tre rom var satt av til undervisning. Omkring 1840 hadde skolen ca. 65 elever. Her fikk elevene også undervisning i musikk og sang av byens kantor. Kantor var Thomas Tellefsens far, Johan Christian. Han fikk stillingen i 1815 og hadde dermed ansvar for sangen i alle byens kirker og sangundervisningen ved latinskolen.

Latinskolen i Trondheim (i dag Trondheim Katedralskole) er Norges eldste skole. Ingen vet med sikkerhet hvor lenge det har vært drevet skole i tilknytning til katedralen i Trondheim, men man regner det som sikkert at det har vært organisert skoledrift her siden 1030-tallet. Bygningen som skolen holdt til i mens Thomas Tellefsen var elev i årene omkring 1840, ble innviet 29. januar 1787. Første tegneutkast til bygningen ble laget av byens allsidige stadsmusicus, Johan Daniel Berlin (1714–1787). Tegningene ble senere omarbeidet av den kjente København-arkitekten Carl Frederik Harsdorff i årene 1777–1778, og skolen omtales i dag ofte som Harsdorff - bygningen.

I Latinskolens andre etasje hadde Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (opprinnelig Det Trondhiemske Selskab) sine lokaler. Selskapet er Norges eldste vitenskapelige institusjon og kan beskrives som et vitenskapelig akademi. Det ble stiftet i Trondheim i 1760.

Her lå selskapets bibliotek, hvor Tellefsens far var bibliotekarassistent fra 1804 og hovedbibliotekar fra 1825. Biblioteket hadde en rekke sjeldne og verdifulle bøker og var et av de aller største i Norge på denne tiden. I tilknytning til biblioteket lå også et mindre rom, som inneholdt selskapets vitenskapelige samling, bestående av oldsaker, mineraler, ulike planter og dyr.

Vitenskapsselskapet hadde også en stor møtesal. Denne salen ble også benyttet som konsertlokale. Thomas Tellefsen spilte flere konserter her, blant annet sommeren 1843, da han var hjemme på besøk etter sitt aller første år som musikkstudent i Paris. På konserten, som fant sted den 3. juli, spilte han Fantasi over et tema fra operaen Moses, Concert-rondo av Kalkbrenner, Fanstasie av Herz og etyder, romanser og mazurkaer av Kalkbrenner, Chopin og seg selv. Også i 1847, i 1850 og i 1855 ga Tellefsen konserter i Videnskabernes Selskabs Sal.  

Omkring 1865 flyttet Vitenskapsselskapet inn i egne bygninger litt lenger øst i byen, men beholdt retten til å avholde sine møter i Latinskolens festsal, en tradisjon som fremdeles varer ved.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim