Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Ole Andreas Lindeman

Thomas Tellefsens første klaverlærer var Ole Andreas Lindeman (1769−1857). Han var organist i Vår Frue kirke. Lindeman hadde fått en grundig musikalsk opplæring hos den utvandrede norske komponisten og organisten I. G. Wernicke i København. Interessen for Bach og eldre musikk formidlet Lindeman til sine elever både gjennom aktiv musisering og gjennom skriftene til 1700-tallets store musikkteoretikere. Som Lindemans elev ble Thomas Tellefsen innført i lærerens store kunnskapsfelt og gitt en svært allsidig og grundig musikalsk opplæring. Hans livslange interesse for barokk musikk lar seg lett forklare ut fra de tradisjoner han var oppvokst med.

O.A. Lindeman var elev ved latinskolen i Trondheim i årene 1783−1789 og var med på etableringen av musikkliebhaberselskapet Det Trondhjemske Musikalske Selskab i 1786. Allerede på denne tiden var han en relativt godt skolert musiker som spilte både klaverinstrumenter og fiolin. I løpet av skoleårene ble Lindeman kjent med den italienske barokkmusikken og den tidlige klassisismen, med Mannheimer-skolen, Stamitz, J.C. Bach og Haydn.

I 1789 reiste Lindeman til København for å studere jus og oppholdt seg der helt til 1799. Imidlertid kom universitetsstudiene til å måtte vike plassen for musikken, og i 1799 vendte han tilbake til Trondheim som organist og som en av de aller best skolerte musikerne i Norge. Hans musikalske opplæring i København brakte med seg en for denne tiden uvanlig arv. I København kom Ole Andreas Lindeman i kontakt med den tidlige Bachtradisjonen som stammet fra de første tiårene etter komponistens død. Selv om J.S. Bach og hans musikk nærmest var glemt, eller så godt som ukjent for den vanlige musikkinteresserte borger, var kunnskap om hans verker ansett som tegn på seriøsitet og kvalitet blant de skolerte musikerne. O.A. Lindeman har etterlatt seg en mengde håndskrevne notebøker med verker av blant andre J.S. Bach, C.P.E. Bach, J.P. Kirnberger og flere andre komponister i tradisjonen etter Bach. Disse verkene benyttet han i undervisningen av sine elever i Trondheim, som slik fikk tilgang til kunnskap om Bach lenge før interessen for hans verker ble vekket på nytt i europeisk musikkliv på 1830- og 1840-tallet. Samtidig var Lindeman en musiker som fulgte godt med i samtiden.Hanvar svært godt orientert om samtidens verker og allerede omkring år 1800 hadde han en rekke av Mozarts klaverkonserter på repertoaret. Chopins e-moll konsert var kjent for ham allerede omkring midten av 1830-tallet.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim