Kompozytorzy / Thomas Tellefsen / Trasy

 

Trasa Student we Francji (1842–1849)

„Paryż jest mym bożyszczem” (Tellefsen w liście z listopada 1843 r.)

Thomas Tellefsen pojawił się w Paryżu około 10 czerwca 1842 r. Miasto było wówczas bezapelacyjną stolicą muzycznej Europy. Tu gromadzili się muzycy, kompozytorzy i młodzież studiująca grę lub kompozycję z całego kontynentu. Tellefsen mógł z bliska podziwiać wspaniałe spektakle operowe i występy ówczesnych największych wirtuozów. Dzięki swoim norweskim znajomym zyskał wstęp na co elegantsze salony Paryża, gdzie dane mu też było słuchać gry Liszta i uczestniczyć we wszechogarniającej ekstazie, jaką wywoływała jego osobowość. Młody Thomas przybył do Paryża w tej porze roku, gdy wszyscy znaczniejsi pedagodzy opuścili miasto. Szybko natomiast nawiązał kontakt z urodzoną w Norwegii pianistką Charlotte Thygeson (1811–1880), która została pierwszą jego paryską nauczycielką gry.

Dopiero na jesieni 1844 roku udało się Tellefsenowi w końcu skontaktować z Chopinem i zostać jego uczniem aż do wiosny 1847 roku. W tym okresie Norweg naprawdę dojrzał muzycznie, zarówno pod względem techniki gry, jak i umiejętności kompozytorskich.

W pierwszych latach swojego pobytu we Francji Tellefsen sporo koncertował w Hawrze i Honfleur. Występy te przynosiły mu mile widziane środki na kontynuację studiów i utrzymanie w Paryżu.