Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

England og Skottland (1851)

Året 1851 var et begivenhetsrikt år for Tellefsen. I slutten av april hadde han sin store og vellykkede debut som pianist i Hôtel Lambert i Paris. I månedskiftet mai-juni var han ankommet London som akkurat på denne tiden huset The Great Exhibition (The Crystal Palace Exhibition).

Den internasjonale utstillingen, som var den første i sitt slag, fant sted i Hyde Park fra 1. mai til 15. oktober 1851.

Under sitt opphold sommeren 1851 holdtTellefsen tre konserter i London. Først ga han en vellykket konsert i Royal Society of Arts, deretter spilte han i en konsert av mer privat karakter hos en av sine elever, Miss Busby. Her fremførte han blant annet et 4-hendig stykke av Mendelssohn med henne, mens hun spilte flere av hans komposisjoner, blant annet en nokturne og en tarantelle (trolig siste sats av sonaten for piano, op. 13). Ved den tredje anledningen spilte Tellefsen en konsert av Hummel med fullt orkester i The Philharmonic Society i Hannover Square Rooms (Queens Concert Rooms), en sal med plass til 800 tilhørere.        

Omkring 10. juli vendte Thomas Tellefsen nesen mot Skottland hvor han underviste sine gamle bekjentskaper; først var han hos hertugen av Hamilton på Hamilton Palace. Den 27 juli 1851 skrev han til sin far:

«Du see er jeg nu i Skotland hos den gamle ærværdige Hertug af Hamilton; jeg underviiser hans Børnebørn i 14 Dage; deres Moder er Prindsesse Marie af Baden og er gift med Marqien af Douglas, Hertugens Søn; alle disse ere elskværdige, gode Folk, som holde mig høit i Ære.» (brev av 27. juli 1851)

Den 28. juli reiste han videre på undervisningoppdrag tillord Torpichen i Calder House for å undervise der i åtte dager, deretter til hertuginnen av Coigny i 14 dager. Hertuginnen av Coigny, og kanskje også hennes barn, underviste han trolig også i Paris hvor hun bodde i vintermånedene.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim