Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen

Den britiske baronett og politiker Sir Thomas Dyke Acland (1778-1871) var kjent for sitt liberale syn og engasjement i humanitære og religiøse saker. Sir Acland besøkte Norge ved flere anledninger. Allerede i 1813 hadde han møtt Tellefsens far, som var bibliotekar i Videnskabernes Selskab i Trondheim. Etter et nytt besøk i byen i 1822 sendte Sir Thomas sitt portrett til familien Tellefsen. Portrettet ankom akkurat da familiens nyfødte sønn skulle døpes. Navnet hans ble Thomas Dyke Acland Tellefsen. Fordi de ikke hadde spurt om tillatelse til å bruke navnet, føltes det etterhvert problematisk å benytte seg av det. På tittelbladet til hans første trykte opusnummer, Mazurkas, op.1 (1846), står det kun Thomas Tellefsen. På hans Mazurkas, op. 3, som ble trykket i 1849, og på alle senere tittelblader, bruker han T. D.A. Tellefsen.

Den endrede navnpraksisen finner sin forklaring i en hendelse som fant sted under komponistens opphold i London i 1848. I juni 1848 skrev han til sin far:

«En Aften var jeg paa soirée hos Sir Robert Inglis [1786-1855, en engelsk konservativ politiker]. […] Sir Inglis presenterede mig for forskjellige Personer og sagde til sidst: nu skal jeg forestille Dem en Mand som har reist i Norge og som med meget Fornøielse vil prate med Dem; tænk Dig min Forbauselse! Jeg seer en gammel, livlig vakker Mand som heder Thomas Acland […], i et Øieblik var vi gode Venner; jeg sagde ham strax hvordan Sagen stod med mit Navn. Og selv forestillede han mig da for hele Selskabet som Thomas Acland Tellefsen! Det var et skjønt Øieblik for mig […]». ( brev av 8. juni 1848)

Tellefsen opprettholdt siden bekjentskapet og besøkte Sir Thomas en rekke ganger på hans gods Killerton i Devon.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim