Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Honfleur

På vei tilbake til Paris etter et besøk i hjemlandet, trolig høsten 1843, støtte Tellefsen ved et tilfelle på en nordmann, assessor Peter Hersleb Smith, på gaten i Le Havre. Smith inviterte Tellefsen med til sin venn, den norske konsulen, Jens Thiis (1809–1887) i Honfleur. Thiis drev trelastforretning og var både en dyktig forretningsmann og musikkskjønner. Gjennom bekjentskapet med ham og hans familie fikk Tellefsen svært gode venner som i årenes løp skulle støtte ham på ulike måter. Thiis sørget for at Tellefsen ble engasjert som klaverlærer i byens beste familier. Undervisningen skaffet komponistenet økonomisk grunnlag for å kunne bli boende i Paris resten av året. Sommerbesøkene i Honfleur ble en årlig foreteelse helt frem til 1850-årene.

Hos konsul Thiis traff Thomas Tellefsen en fransk dame, Sophie Laporte, som først ble hans elev og etter hvert hans kjæreste. Alle biografiske data om henne er borte, men alt tyder på at hun var meget velstående. Tellefsens Mazurkas, op. 1, som kom ut i 1846, er tilegnet henne. Kanskje var det også Sophie Laporte som forærte Tellefsen Erard-flygelet som ble loddet ut under Concert-Tombolaen i Christiania i 1847. Etter revolusjonsdagene i februar 1848 oppholdt Tellefsen seg først i Honfleur, før han i slutten av april reiste til London. Etter at han vendte tilbake til Frankrike etter oppholdet i Skottland i slutten av september 1848, ga han en konsert i hennes hus i Honfleur. Trolig har det vært snakk om giftemål mellom Tellefsen og Sophie Laporte, men forholdet tok av ukjent årsak slutt omkring 1850.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim