Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Komponisten Tellefsen

Komponisten Tellefsen etterlot seg 44 opus. Flertallet av hans verker er for klaver solo. Hans klaverstil er nært knyttet til Chopins, noe som også antydes ved de formprinsipper han benyttet seg av. Som Chopin har han komponert en rekke valser, nokturner og mazurkaer. Den første samlingen med mazurkaer, Quatre Mazurkas, op. 1, ble trykket allerede i 1846. Som en av de første norske komponister benyttet Tellefsen den norske folkemusikken som utgangspunkt for flere av sine komposisjoner. Foruten i mazurkaene er dette særlig tydelig i verk med norske titler som Huldredandsen, op. 9, Bruraslaatten, op. 26 og Walhallafesten, op. 40.

Tellefsen skrev to klaverkonserter, som er de første vi kjenner til av en norsk komponist. Den første, Klaverkonsert, op. 8 i g-moll, ble komponert i 1848. Sannsynligvis fungerte Chopin som veileder under komposisjonprosessen. Klaverkonsert nummer to i f-moll er skrevet i 1853. Begge har en tradisjonell tresatsig oppbygning. Første sats følger mønsteret med dobbel eksposisjon, andresatsene er rolige i en tredelt ABA-form, mens tredje sats i begge konserter er bygget over rondo-prinsippet.

Tellefsens kammermusikalske verkliste er relativt omfattende for sin tid. Han har skrevet to sonater for fiolin og klaver, en sonate for cello og klaver, en klaversonate og en sonate for to klaverer, samt en klavertrio. Av rene orkesterverker finnes bare ett: Ouverture i D-dur. I alle de større verkene har Tellefsen en klassisk orientering, noe som avspeiles både ved klare formprinsipper og temaer med symmetrisk fraseoppbygning.

Mot slutten av sitt liv sendte Tellefsen en fullstendig utgave av alle sine opus til biblioteker i Norge, slik at de kunne tas vare på for ettertiden. Hans verk er i dag oppbevart i Gunnerusbiblioteket i Trondheim, Ringve musikkmuseum i Trondheim og i Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim