Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk

Tellefsen bidro til å gjøre barokktidens musikk kjent for et større publikum i Paris. 1700-tallets musikk hadde lenge vært glemt blant et alminnelig musikkpublikum, men i årene rundt 1850 var det en voksende interesse for den gamle musikken. Både i Paris og i andre musikkhovedsteder i Europa ble musikk fra de foregående århundrene igjen spilt på konserter, og notene ble trykket opp på nytt. Tellefsen var en av flere seriøse musikere som hadde grundige kunnskaper om 1700-tallets musikk og som engasjerte seg i formidlingen av denne i Paris.

Forutsetningen for at Tellefsen kunne være del av miljøet som dyrket den gamle musikken, var at han i sin oppvekst hadde fått grundig innføring i Bach-tradisjonen og 1700-tallets musikkteoretikere. I denne sammenhengen var særlig to personer viktige for hans kunnskap om barokkens musikktradisjon, nemlig hans første lærer Ole Andreas Lindeman og hans far Johan Christian Tellefsen. På denne måten ble han en av flere musikere i Paris som tok en aktiv del i promoteringen av den historiske musikken. Tellefsens engasjement i den barokke tradisjonen avspeiles også på det utøvende området, idet han var svært opptatt av at denne musikken skulle oppføres på en mest mulig autentisk måte. En rekke musikkritikker fra tidlig på 1850-tallet forteller om hans fremføringer av verker av Couperin, Rameau og Carl Philip Emanuel og Johan Sebastian Bach. Den første av konsertene som er omtalt i La Revue et Gazette musicale, fant sted i Salle Pleyel så tidlig som i januar 1853. Her spilte Tellefsen blant annet en konsert for tre klaverer av J.S. Bach sammen med to av samtidens beste franske pianister, Valentin Alkan og Ferdinand von Hiller. Sannsynligvis var konserten en gjentakelse av en Bach-konsert som ble spilt i 1833, den gang av Chopin, Liszt og Hiller. I Revue et Gazette Musicale de Paris av desember 1853 finnes det en kritikk som forteller om en soirée i Tellefsens hjem, dahan fremførte trioer av Rameau og fuger av J.S. Bach på sitt eget cembalo. I 1856 spilte Tellefsen for første gang i François Delsartes berømte rekke av Concerts Historiques.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim