Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Trondheims Domkirke

Johann Christian, Thomas Tellefsens far, reiste i 1793 til København for å studere teologi. Under studietiden opptrådte han til stadighet i selskapslivet og spilte både piano og fiolin. Musikken tok stadig større plass, og omkring år 1800 vendte han tilbake til Trondheim uten å ha avsluttet sine teologiske studier. Johan Christian Tellefsen er beskrevet som en svært musikalsk mann. Da domorganist Johan Heinrich Berlin døde i 1807, ble Tellefsen tilsatt i hans sted. Han beholdt stillingen som domorganist frem til sin død i 1857. Etter etableringen av Grunnloven av 1814, ble det bestemt at domkirken skulle være Norges kroningskirke. Dette medførte økt status og førte også til at musikken fikk en mer sentral plass, særlig i forbindelse med prestisjefylte kirkelige hendelser. Organist Tellefsen spilte under kroningen av kong Karl III Johan i 1817 og hadde viktige oppdrag som organist og kantor under flere store nasjonale feiringer.

Avbrevene, som Thomas Tellefsen skrev hjem, går det frem at han med stor sannsynlighet spilte på orgelet i Domkirken, og at han også komponerte små stykker for orgel som faren kunne benytte under gudstjenesten. Disse små stykkene tilbød han faren mot at han fikk flere sjeldne noter fra farens notesamling. (bilde av note??)

Orgeltradisjonen i Trondheim er lang og strekker seg helt tilbake til middelalderen. Allerede i 1319 omtales en organist i byen. En skriftlig kilde fra 1593 forteller at det på denne tiden var et orgel i Domkirken, og i 1637 ble det bygd et fast orgel her. Et stort restaureringsarbeid av Domkirken ble påbegynt i 1869. Først 100 år senere sto det meste av kirken, bl.a. den gjenoppbygde Vestfronten, ferdig restaurert. Det meste er i gotisk stil, men de eldste delene er i romansk stil. I 1988 ble kronregaliene igjen flyttet til domkirken, og dermed fikk Nidarosdomen befestet sin stilling som Norges kroningskirke. I dag oppbevares kronregaliene i Erkebispegården som ligger like ved.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim