Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Konserter i den Kungliga Operan

1855 var gjennombruddsåret for Tellefsen som pianist i Norge. Etter tre konserter i hjembyen Trondheim og to i Christiania (10. og 15. september) reiste han videre til Sverige hvor han ga konserter i Uppsala og Stockholm. Han hadde også planlagt en konsert i København på vei tilbake til Paris. Denne konserten ble dessverre avlyst.

Konsertene i Stockholm fant sted den 17. og 27. oktober 1855 og ble spilt i det Gustavianska operahuset i Stockholm. På konsertene medvirket Det kongelige teaterets sangere og Det kongelige hoffkapellet anført av hoffkapellmesteren. I Stockholm ble Thomas Tellefsen utnevnt til medlem av Kungliga Musikaliska Akademien og fikk foretrede for kronprinsesse Louise for å overrekke henne Grande Polonaise, op.18, et verk som var tilegnet henne.

På konserten den 17. oktober spilte Tellefsen sin andre klaverkonsert, op. 15 i f-moll med orkester. I tillegg spilte orkesteret ouverturer til operaene Oberon av C.M. von Weber og Kjærlighets-drikken av Donizetti. Om Tellefsens klaverkonsert skrev kritikeren:

«Denna pjes er hållen i modern stil, men eger dock fortjänster i afseende och karaktär, rytm och lyckliga, fast ej alltid nya melodier. Instumentationen är velljudande och fri från överlastning, utan at just vara anlagd på instrumentblandningens finare effekter. Det hela är ett ofta lyckadt försök att förena modernitet med det allvar som karakteriserar Hr. T:s konstnärsskap.» ( Aftonbladet 18. oktober 1855)

Opptakten til konserten den 27. oktober ble dramatisk for Tellefsen. På vei til den andre konserten i Kungliga Operan ble hans vogn involvert ien ulykke. Ved Mynttorget i Gamla Stan var det stor trengsel av hester. Tellefsens vogn kolliderte med en hesteomnibus, slik at vognen veltet. Kusken ble inneklemt, men pianisten ble bare litt forslått. Til tross for ulykken gjennomførte Tellefsen konserten nesten som om ingen ting hadde skjedd.

Konserten den 27. oktober var langt mer ambisiøst anlagt for Tellefsens vedkommende. Den ble innledet med Ouverturen til Mozarts Figaros bryllup. Pianisten spilte først Mozarts klaverkonsert i d-moll med orkesterakkompagnement. Deretter spilte han J.S. Bachs konsert for tre pianoforte med kvintettakkompagnement. Som siste store verk på programmet spilte han sin første klaverkonsert i g-moll med orkesteret. De aller siste programpostene varen nokturne, Andante spianato og to valser av Chopin. Tellefsen fikk god kritikk etter konserten. Særlig ble hans tolkning av Mozarts klaverkonsert trukket fram.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim