Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber

Napoléon Henry Reber (1807–1808) tilhørte kretsen rundt Chopin og var Tellefsens lærer ikomposisjon fra tiden da han ble Chopins elev. Både Tellefsen og en annen Chopin-elev, Karol Mikuli (1821–1897), gikk i samme komposisjonklasse hos Reber.  

Henri Reber skrev mye kammermusikk og tonesatte mye fransk poesi. Han instrumenterte også Chopins Marche funébre til komponistens begravelse. Fra 1851 ble han professor i harmonilære og fra 1862 professor i komposisjon ved Paris-konservatoriet. Hans lærebok, Traité d’ harmonie (1862), ble brukt ved konservatoriet i en årrekke. Reber kom til å ha stor innflytelse i Paris’ musikkliv til langt ut på 1860-tallet. Det er grunn til å tro at Tellefsens kammermusikk fra 1850- og 1860-årene var influert av hans musikalske stilistiske idealer.

Reber beskrives som en musiker med svært konservative holdninger. Saint Säens som kjente ham godt, skrev:

With his predilection for the past and his exquisite courtesy of manner, he evoked a bygone age; his white hair looked as though it were powdered; his frock-coat had an air of period dress about it, he seemed like a forgotten man from the 18th century, wandering through the 19th as a contemporary of Mozart might have done, surprised and somewhat shocked by our music and our ways.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim