Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Skottland (1850)

Mot slutten av 1849 hadde forholdene i Paris normalisert seg og det daglige livet vendte sakte men sikkert tilbake til mer normale tilstander. Etter Chopins død den 17. november 1849 vendte også Tellefsen tilbake til Paris, og frem til mai 1850 virket han som klaverlærer. Han levde godt av undervisningen fordi han hadde overtatt mange av Chopins rike klaverelever. Sommeren 1850 hadde han planlagt nok et besøk i Norge, men han ble syk, derforgreide han kun å gjennomføre én konsert, som fant sted i hjembyen Trondheim. Han måtte også avlyse en konsert i Christiania og en kontrakt med Philharmonic Society i London. I slutten av juli 1850 reiste Tellefsen med båt fra Christiania til Hull og derfra videre til Skottland. Den 9. august ankom han Eagleton Castle hvor han oppholdt seg i én måned for å undervise hertugen av Coignys to døtre.

«Jeg har det helt fortreffeligt hos høit elskværdige Mennesker, som gjøre alt for at Opholdet skal være mig behageligt, min Reise til England var lang og kjedsommelig, thi jeg brukte 10 Dage at gaae med det engelske Dampskib fra Christiania til Hull […].» (Familiebreve, s.122–123). «Her i Skotland bliver jeg vel til den 15. September; da vender jeg tilbake til Honfleur for efter 3 Ugers Ophold hos Thiis at vende Næsen hjem til Paris og tage fat der jeg slap;[…]»

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim