Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev

Like etter sin ankomst til Paris i 1842 kom Tellefsen i kontakt med den norskfødte pianisten Charlotte Thygeson. Hun ble hans første lærer i Paris og tok seg godt av hans pianistiske utvikling helt frem til våren 1844.

Charlotte Thygeson hadde en solid og allsidig bakgrunn. Hun hadde stor kunnskap om Bachs musikk og hadde under et opphold i Roma blitt kjent med og spilt Bachs verker med Felix Mendelssohn og hans søster Fanny. Tellefsen skriver følgende om Charlotte Thygesons Bach-tolkning:

Charlotte Thygeson spillede for mig 3 Fuger og Præludia af Seb. Bach, nemlig det brilliante Præludium og Fuga i B-dur, som Du kjender, en Fuga i Cis moll (det deiligste jeg har hørt af Bach) og en i D moll, Alt saa superbt, at jeg var ude af mig selv af Henrykkelse [...] Jeg hørte Temaerne saa klart at komme frem, enten det var i Bas, Tenor, Alt eller Discant, Temaet forte og de andre Stemmer piano. Det er at have Fingrene i sin magt. (juni 1842, s. 17)

Thygeson er videre beskrevet som en av virtuoskomponisten Friedrich Kalkbrenners (1785–1849) aller beste elever.Tellefsen selv hadde ikke råd til å ta timer hos Kalkbrenner. Charlotte Thygeson underviste ham for en brøkdel av hva han måtte ha betalt hos den kjente pedagogen. På denne måten fikk han direkte innblikk i Kalkbrenners klavertekniske metoder. Vennskapet med Charlotte Thygeson førte også til at Tellefsen i en periode våren 1843 fikk anledning til gratis å høre på når klavervirtuosen underviste sine elever.

Kalkbrenners metode gikk ut på å utvikle teknikken ved å konsentrere seg om fingerspillet, noe som stod i motsetning til Liszts mer kraftfulle spill. I denne striden tok Tellefsen etter hvert til orde for en måte å uttrykke seg på som slett ikke avskrev Liszts stil. Det viktigste for ham var at de tekniske virkemidlene ble brukt bevisst i forhold til det pianisten ønsket å formidle. Allerede etter ett år i Paris var Tellefsen klar over at det var Chopin han anså som den største pianisten, og som han ønsket som sin lærer. Kalbrenners metode synes ikke å ha passet Tellefsen på noen måte, verken teknisk eller musikalsk. I februar 1843 skrev han til foreldrene at Kalkbrenner sto for «den eensformige Udvikling - den Manie næsten efter allene at udvikle Mecanismen, den Maade, hvorpaa Kalkbrenner søger at undertrykke enhver Spire af Originalitet og genie. Efter min Mening […] er Kalkbrenner alt for eensidig – da den indre musicalske Dannelse maa holde Skridt med […] den ydre – Mecanismen.»

Charlotte Thygeson reiste til Roma høsten 1844. Noen år senere vendte hun tilbake til Paris som en svært godt betalt klaverlærer. Tellefsen hadde kontakt med henne i 1845. Etter dette tidspunktet er hun ikke omtalt i hans brev.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim