Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Konserter i Le Havre og Honfleur

1843: Le Havre
Den 20. mai 1843 ga Tellefsen konsert i Hôtel Frascati i Le Havre. Han sendte kritikkene til sine foreldre som fikk dem trykket i avisen i hjembyen. Ved denne anledning ble han feilaktig omtalt som elev av Kalkbrenner. «Igaar havde stor musikalsk Soirée, som blev givet i Hotel Frascati, forsamlet i dette smukke Etablissements Concertsal et udvalgt Selskab for at bedømme en af Kalkbrenners bedre Elever, Hr. Tellefsen, som er Kunstner af udmærket Talent, og hvor han da gjentagne Gange ble applauderet.» (kritikki Revue du Havre, 21. mai 1843)

1844: 2 konserter i Honfleur
Førstekonserti Honfleur fant sted allerede i februar 1844. Tellefsen spilte dasammen med en norsk fiolinist, Georg Fredrik Rostad (1819-1883). Etter et langt sykeleie våren 1844 oppsøkte komponisten Honfleur om sommeren for å restituere seg. Den 20. august ga han konsert i den lille byen. På repertoaret stod blant annet preludier og fuger av Bach.

1845: Konsert i Salle de Bourse, Le Havre
Sommeren 1845 var Tellefsen igjen på besøk i Honfleur, underviste og ga hele 3 konserter. I september 1845 skrev han til sine foreldre: «Det er nu 2 Maaneder siden jeg forlod Paris, og jeg har givet i denne Tid 3 Concerter med overmaade meget Bifald.» ”Jeg sender Eder mine Programmer og Critiquer; la det norske Folk see at Frankrig ei foragter den stakkels unge Kunstner, som til næste Arr vil søke den Sanction i sit Fædreland, som enhver Mand, der er en smule Patriot vil søge fremfor Alt”.

En av de tre konsertene ble gitt i Salle de Bourse i Le Hhavre . Her medvirket både en fransk fiolinist, et elevkor fra den kommunale skolen og byens amatørorkester. Tellefsen spilte flere stykker hentet fra samtidens virtuose klaverrepertoar, både Concert av Kalkbrenner og Fantasi av Thalberg.

1846: 3 konserter i Honfleur, Le Havre og Caen
Den 4. juni skrev Tellefsen hjem til sine foreldre: «Jeg forglemmer at siige at jeg har givet 3 Concerter i Honfleur, Le Havre og Caen med uhyre Bifald.» Han sendte kritikkene hjem til sin far som fikk dem oversatt og trykket i byens avis.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim