Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Prinsesse Marcelina Czartoryska

Den polske familien Czartoryski var en mektig adelsslekt med stor innflytelse i polsk kultur og politikk. Etter den polske revolusjonen i 1830 etablerte to grener av familien seg hhv. i Wien og Paris, hvor de kom til å spille en betydelig rolle i kulturlivet.

Prinsesse Marcelina Czartoryska f. Radziwill er beskrevet som en utmerket pianist og tolker av Chopins musikk. Hun hadde studert med Czerny i Wien før hun kom til Paris, der hun ble Chopins elev en gang på 1840-tallet. I 1840 giftet hun seg med den polske prins Alexander Czartoryski, som var en nær slektning av familiens overhode i Paris, prins Adam Jerzy.

Etter Chopins død ble Marcelina Czartoryska Tellefsens elev og gode venn. Han omtaler henne og hennes mann en rekke ganger i sine brev. Hun ser ut til å ha betydd svært mye for ham i en musikalsk sammenheng. Det var også i familiens storslåtte eiendom, Hôtel Lambert, på l’île Saint-Louis at Tellefsen hadde sin debut som pianist i 1851.

Den musikkulturelle aktiviteten i Hôtel Lambert var tradisjonsrik og kan inndeles i to kategorier. Den første kjennetegnes som større konserter med blandingprogram. Disse fant vanligvis sted en gang i året og ble annonsert i avisen som offentlige konserter. I tillegg til organiseringen av en årlig, offentlig konsert som også kunne finne sted i en av byens kjente konserthaller, stod prinsesse Marcelina også bak en rekke soiréer og matinéer. Disse arrangementene ble organisert enten som private kammerkonserter for den nærmeste omgangskrets, eller kunne være av mer offentlig karakter. De mindre konsertsammenkomstenefant sted jevnlig og hadde et variert repertoar og et relativt stabilt publikum. Naturlig nok hadde kammermusikken en sentral plass på disse mindre konsertene med særlig wienerklassikerne på programmet. I det ufullstendige materialet som er bevart etter konsertene i Hôtel Lambert, er verker av Mozart, Beethoven eller Haydn representert på så godt som alle programmer fra 1850-tallet.

Marcelina Czartoryska tok også initiativet til å danne en egen musikklubb, Club des Mozartistes. I denne klubben, som var en av mange kammermusikklubber i Paris omkring 1850, var både Tellefsen, Alard, Franchomme og Gounod faste medlemmer. Club des Mozartistes møttes hver første fredag i måneden og må karakteriseres som et av de mer private arrangementene iHôtel Lambert. Opplysninger om klubbens virksomhet og eksakte repertoar er før øvrig mangelfulle.

Omkring 1870 flyttet prinsesse Marcelina tilbake til Krakow hvor hun blant annet ga konserter, arrangerte historiske konserter og bidro til etableringen av musikkonservatoriet i 1888. Marcelina Czartoryska ligger begravet på Rakowicki kirkegård i Kraków.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim