Kompozytorzy / Fryderyk Chopin / Trasy

 

Trasa Mazowsze

Z Mazowszem Chopin był związany w szczególny sposób. Tutaj się urodził, kształcił i dojrzewał artystycznie. Nie zachowało się wiele informacji o wczesnych wyjazdach kompozytora poza Warszawę. Z pewnością ze względu na słabe zdrowie Fryderyka zalecano, by zawsze w czasie wolnym od nauki szkolnej udawał się poza miasto aby na świeżym powietrzu nabierać sił.

Chopin podróżował na Mazowszu przede wszystkim do Żelazowej Woli, miejsca swojego urodzenia. Rodzina Chopinów utrzymywała bliskie kontakty z rodziną hrabiostwa Skarbków, którzy byli właścicielami majątku w którym przyszedł na świat kompozytor. Zapewne w pierwszych latach po przeprowadzce rodziny Chopina do Warszawy, Żelazowa Wola była dla nich drugim domem. W literaturze znaleźć można kilka bardziej szczegółowych przekazów o pobytach Fryderyka w miejscu swojego urodzenia. W Żelazowej Woli przebywał Chopin latem 1823 r. Wiemy, że wraz z siostrą Ludwiką spędził tu Boże Narodzenie 1825 r. i Nowy Rok 1826 r. Latem 1830 r., po wizycie w Poturzynie u swojego najlepszego przyjaciela, Tytusa Woyciechowskiego, Chopin udał się do Żelazowej Woli aby dołączyć do przebywającej tam wcześniej rodziny. Był to ostatni pobyt kompozytora w miejscu swojego urodzenia.

Wydaje się, że w trakcie odwiedzin hrabiostwa Skarbków Chopinowie z pewnością wyjeżdżali do Sochaczewa, a także do Brochowa, parafii związanej ściśle z historią obu rodzin.

Innym ważnym miejscem na Mazowszy związanych z Chopinem jest właśnie Brochów, gdzie Chopin w miejscowym kościele otrzymał chrzest. Tutaj też wzięła ślub siostra kompozytora, Ludwika Chopinówna z Kalasantym Jędrzejewiczem.

Na Mazowszu znajdowały się również dwory ziemiańskich rodzin, z którymi rodzina Chopina utrzymywała bliskie kontakty. Wiemy, że kompozytor w okresie wakacji był w Sannikach u Pruszaków oraz w Kowalewie u Zboińskich, gdzie miał możliwość zapoznania się z miejscowym folklorem oraz kulturą szlachecką.

:

Fryderyk Chopin – Mazurek a-moll op. 68 nr 2 [WN 14] (1827) – Janusz Olejniczak (fortepian, Erard 1849), NIFCCD011, (C)(P) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin – Mazurek B-dur [WN 7] (1826) – Ewa Pobłocka (fortepian, Pleyel, 1848), NIFCCD015, (C)(P) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin – Mazurek C-dur op. 68 nr 1 [WN 24] (przed 1830) – Tatiana Shebanova (fortepian, Erard 1849), NIFCCD018, (C)(P) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin – Mazurek G-dur [WN 8] (1826) – Ewa Pobłocka (fortepian, Pleyel, 1848), NIFCCD015, (C)(P) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin – Nokturn e-moll op. 72` [WN 23] (1827?–1830) – Janusz Olejniczak (fortepian, Erard 1849), NIFCCD008, (C)(P) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina