Kompozytorzy / Fryderyk Chopin / Trasy

 

Trasa Przyjaciele

W swoim rozbudowanym eseju poświęconym „myślom Chopina” pisze Ryszard Przybylski: „(…) przyjaźń pozwoliła Chopinowi zrozumieć funkcję sprzeczności w życiu człowieka, a miłość okazała się przygotowaniem do duchowej katastrofy”. I jeszcze: „Romantyczna przyjaźń opierała się na przeświadczeniu, że istnienie »ty« stanowi aprioryczną oczywistość. Młodym ludziom żyjącym w tej epoce do głowy by nie przyszło, że należałoby tego istnienia najpierw dowieść. W takich subtelnościach lubi się babrać nasze smutne stulecie. Dzięki temu przeświadczeniu romantycy zdołali przełamać samotność kartezjańskiego cogito”.

Warszawa odegrała w życiu Chopina olbrzymią rolę nie tylko jako miasto rodzinne, jako miejsce nauki, pierwszych dziecinnych, a następnie młodzieńczych triumfów na scenie i kompozytorskich debiutów, lecz także jako miejsce pełne bliskich, życzliwych, miłych mu osób. To w Warszawie Fryderyk nawiązał pierwsze trwałe przyjaźnie. Gdy opuszczał stolicę, pozostawiał za sobą znane dźwięki, zapachy, widoki – i ludzi, którzy otaczali go przez te pierwsze lata, tak istotne dla ukształtowania się jego osobowości jako człowieka i twórcy.

W dzisiejszym centrum Warszawy można odwiedzić wiele miejsc, w których stały niegdyś – lub czasem nadal stoją – domy bliskich i przyjaciół Chopina. Spacerując Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Marszałkowską czy Chłodną minąć możemy punkty, gdzie znajdowały się mieszkania chrzestnego kompozytora hrabiego Fryderyka Skarbka, nauczyciela Chopina Wojciecha Żywnego, Maurycego Mochnackiego, Stefana Witwickiego, Jana Matuszyńskiego, Kostusia Pruszaka, jego rodziców i siostry, rodziny Kolbergów czy Konstancji Gładkowskiej, pierwszej wielkiej miłości Fryderyka.

:

Fryderyk Chopin – Sonata c-moll op. 4, cz. I Allegro maestoso (1827–1828) – Ewa Pobłocka (fortepian, Pleyel, 1848), NIFCCD015, (C)(P) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin – Sonata c-moll op. 4, cz. III Larghetto (1827–1828) – Ewa Pobłocka (fortepian, Pleyel, 1848), NIFCCD015, (C)(P) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin – Sonata c-moll op. 4, cz. II Minuetto. Allegretto (1827–1828) – Ewa Pobłocka (fortepian, Pleyel, 1848), NIFCCD015, (C)(P) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin – Sonata c-moll op. 4, cz. IV Finale. Presto (1827–1828) – Ewa Pobłocka (fortepian, Pleyel, 1848), NIFCCD015, (C)(P) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina