Komponister / Thomas Tellefsen / Steder

Tellefsens valg av klaverfabrikant

De to større pianofabrikantene i Frankrike på 1800-tallet var Ignace Pleyel og Sébastian Érard. Érard hadde produsert pianoer siden 1770-tallet og var kjent for å lage svært gode klaverer med en særlig «forte-piano»-kvalitet, dvs. instrumenter med store muligheter for å skape dynamiske endringer i spillet. Pleyel, som var født i Østerrike, startet pianoproduksjon i Paris i 1807. Han bidro blant annet til å forbedre klaveret teknisk ved å sette inn metallramme i klaveret i stedet for treramme som inntil da hadde vært det vanlige.

Tellefsen leide klaver helt fra han kom til Paris sommeren 1842. Han leide først et klaver hos Ignace Pleyel for 16 francs måneden. Men allerede i oktober samme år hadde han bestemt seg til å skifte til Érard, selv om det var adskillig dyrere å leie der:

Nu vil jeg forlade Pleyel og leie instrument hos Erard (Et gammelt Ordsprog i Paris siger: En Violin af Stradivarius og et Flygel af Erard staa paa samme Trin), men det koste ogsaa 25 francs (Brev av 4. oktober 1842, s. 33)

Ikke mange månedene etter var han blitt så godt kjent at han hadde fått tilbud om å øve på de beste instrumentene i Erards lokaler i No. 13 Rue du Mail, noe også flere av de mer etablerte pianistene gjorde. I februar 1843 skrev han:

[…] han tilbød meg i forrige Uge at gaa i hans Atelier og spille på hans superbe Flygler (piano á queue) hver dag fra kl. 8-11 – en Tilladelse, hvoraf jeg benytter mig bestandig – da det er Verdens første Instrumenter, og de første Artister ere i Atelierne og spiller (brev av 10. februar 1843, s. 42)

Sommeren 1846 reiste Tellefsen på turne til Norge med eget flygel av merket Érard. Klaveret som Tellefsen loddet ut på sin konsert-tombola i Kristiania i 1847,var også av samme merke. Mens Tellefsen foretrakk Érard, valgte hans lærer Chopin ofte Pleyel når han hadde ønske om virkelig å få frem nyansene i spillet. Trolig kan valg av instrument også forklares gjennom stedene de to spilte på, som fordret ulike egenskaper av instrumentene. Tellefsens konserter fant ofte sted i store konsertsaler med plass til flere hundre mennesker, mens Chopin spilte i salongene som ofte fremstod som langt mer intime lokaler.

Sted Kategori
Charlotte Thygeson (1811–1880) – Kalkbrenners elev Leiligheter, Student i Frankrike (1842–1849)
Chopin og Tellefsen i London Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Christiania Teater Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Det trondhjemske musicalske Selskab av 1786 - øvelser i Harmonien og Rådstuen Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
England og Skottland (1849) Herregårder / Palasser / Slott, Thomas Tellefsen i Storbritannia
England og Skottland (1851) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Familien Rothschild Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Familien Tellefsens hus Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Frimurerlogen (Logen) Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Honfleur Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Kammermusikeren Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Komponisten Tellefsen Voksne år i Paris 1849–1874
Komposisjonlærer Napoléon Henry Reber Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Konserter i den Kungliga Operan Forestillinger, Konserter i Kristiania og Stockholm
Konserter i Le Havre og Honfleur Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Latinskolen i Trondheim – Thomas Tellefsens skole Tellefsens barndom i Trondheim, Udanning
London (1870–1873) Forestillinger, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Matthäus Nagiller (1815–1874) Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Ole Andreas Lindeman Leiligheter, Tellefsens barndom i Trondheim
Ole Andreas Lindeman – organist i Vår Frue kirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim
Pedagogen Tellefsen Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Pianisten Tellefsen Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Prinsesse Marcelina Czartoryska Herregårder / Palasser / Slott, Udanning, Voksne år i Paris 1849–1874
Sir Thomas Dyke Acland og Thomas Dyke Acland Tellefsen Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland (1850) Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Skottland: juli – september 1848 Leiligheter, Thomas Tellefsen i Storbritannia
Tellefsen – Chopins elev Student i Frankrike (1842–1849), Udanning
Tellefsen og formidlingen av tidligere musikk Forestillinger, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsen som utgiver Forleggere / Bokhandlere, Voksne år i Paris 1849–1874
Tellefsens valg av klaverfabrikant Forestillinger, Student i Frankrike (1842–1849)
Thomas Tellefsen i Trondheims Teater Forestillinger, Tellefsens barndom i Trondheim
Trondheims Domkirke Kirker / Kultsteder, Tellefsens barndom i Trondheim