Kompozytorzy / Fryderyk Chopin / Katalog miejsc

Mieszkanie Fryderyka Skarbka

„Urodziłem się w ostatnim dziesiątku XVIII w., żyję jeszcze w drugiej połowie XIX. Kilkadziesiąt lat pełnych zmian i zdarzeń nadzwyczajnych przesunęło się przede mną, zostawiwszy w pamięci mojej wielki zapas wrażeń i wspomnień, które warto przy schyłku życia zachować dla następców moich” – rozpoczyna swoje Pamiętniki Fryderyk Florian Skarbek, wybitny ekonomista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wysoki urzędnik państwowy, utalentowany pisarz, nade wszystko zaś – jako że w kontekście rodziny Chopinów o nim mowa – wychowanek Mikołaja Chopina w latach 1802–1805 w Żelazowej Woli oraz ojciec chrzestny Fryderyka Chopina.

Fryderyk Skarbek, wraz z resztą swojej rodziny, przez wiele lat odgrywał wielką rolę w życiu państwa Chopinów i ich dzieci, najdłużej też pozostał z nimi w zażyłych stosunkach. Małego Fryderyka trzymał być może do tzw. chrztu z wody, zaraz po urodzeniu malca w Żelazowej Woli (ten fakt zresztą mógłby świadczyć za inną, niż obecnie powszechnie przyjęta, datą urodzenia przyszłego wielkiego kompozytora, Fryderyk Skarbek bowiem w roku 1810 przebywał na stypendium w Paryżu i asystować przy chrzcie miałby szansę jedynie w roku 1809).

Ze swym nauczycielem z dzieciństwa, Mikołajem Chopinem, był hrabia Skarbek w bliskich relacjach. Mikołaj stał się pierwowzorem głównego bohatera powieści Skarbka zatytułowanej Pamiętniki Seglasa (jej tematem jest ówczesna Warszawa widziana oczyma przybyłego z Francji guwernera), wdzięczny uczeń opisał go też na kartach swoich Pamiętników, podkreślając jego prawy charakter i zrównoważone usposobienie: „szanując Polaków i wdzięczny będąc ziemi i ludziom, między którymi gościnne znalazł przyjęcie i odpowiedni sposób utrzymania życia, wypłacał się im szczerze z obowiązku wdzięczności sumiennym kształceniem ich potomków na użytecznych obywateli”.

Prowadząc bardzo bogatą działalność naukową, zwłaszcza zaś publiczną i polityczną, Fryderyk Skarbek niejednokrotnie w ciągu życia narażony był na kontrowersyjne oceny swoich decyzji i przedsięwzięć. Ostatecznie jednak zasłużył na wdzięczność i uznanie swoich współczesnych, co dobrze zdaje się podsumowywać m.in. nekrolog autorstwa varsavianisty Kazimierza Wóycickiego: „W dniu 25 bieżącego miesiąca i roku, zakończył życie Fryderyk hr. Skarbek, licząc 75 lat wieku (…). Zgon hr. Skarbka, nie tylko rodzinę samą okrywa żałobą: strata takich ludzi jest żałobą społeczną. (…)

Pierwszym on był, który kapłaństwo nauki podniósł wyżej, niż próżność. Z dostojnym i starożytnym imieniem połączył godność profesora b. uniwersytetu warszawskiego i literata, gardząc sarkaniem mitrowych próżniaków.

Wiek sędziwy nie zgarbił je postaci, oblicza nie skarbował zmarszczkami niedołężnej starości ani nie zamglił jego spojrzenia. (…) Cieszył się każdym nabytkiem użytecznym dla społeczności naszej, do ostatniej chwili życia stojąc w gronie pracowników. Śmierć tylko mogła mu wytrącić pióro z ręki, którym wspomagał zarówno poważną naukę, literaturę piękną, jak i scenę krajową.

Ze zgonem hr. Skarbka tracimy ostatniego członka b. towarzystwa warszawskiego przyjaciół nauk”.

Kamienica na tyłach siedziby Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy Nowym Świecie dziś już nie istnieje. Fryderyk Skarbek mieszkał w niej co najmniej w latach 1826–1829.

Miejsce Kategoria
Antonin Dwory / Pałace / Zamki
Belweder Występy
Bielany, klasztor ojców Kamedułów Kościoły / Miejsca kultu
„Botanika” Inne
Brochów Kościoły / Miejsca kultu
Cukiernia Lourse’a Kawiarnie
Dom Dmuszewskiego Mieszkania
Dom Dziewanowskich Mieszkania
Duszniki Zdrój Hotele / Zajazdy
Gdańsk Hotele / Zajazdy
Golub Inne
„Honoratka” Kawiarnie
Hotel Wileński Hotele / Zajazdy
Kalisz Inne
Kamienica Jana Böhma Mieszkania
Kikół Dwory / Pałace / Zamki
Konserwatorium Występy
Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy Kościoły / Miejsca kultu
Kościół Panien Wizytek Kościoły / Miejsca kultu
Kościół pw. Świętego Krzyża Kościoły / Miejsca kultu
Kowalewo Dwory / Pałace / Zamki
Kozłowo Dwory / Pałace / Zamki
Kraków Inne
Księgarnia Antoniego Brzeziny Wydawcy / Księgarnie
Księgarnia Dal Trozza Wydawcy / Księgarnie
Księgarnia Franciszka Klukowskiego Wydawcy / Księgarnie
Księgarnia Magnusa Wydawcy / Księgarnie
Mieszkanie Alfonsa Brandta Mieszkania
Mieszkanie Dominika Magnuszewskiego Mieszkania
Mieszkanie Fryderyka Skarbka Mieszkania
Mieszkanie Gładkowskich Mieszkania
Mieszkanie Jana Matuszyńskiego Mieszkania
Mieszkanie Kolbergów Mieszkania
Mieszkanie Marcela Celińskiego Mieszkania
Mieszkanie Maurycego Mochnackiego Mieszkania
Mieszkanie rodziców Józefa Reinschmidta Mieszkania
Mieszkanie Stefana Witwickiego Mieszkania
Mieszkanie Wojciecha Żywnego Mieszkania
Muzeum Fryderyka Chopina Inne
Obory Kościoły / Miejsca kultu
Obrowo Dwory / Pałace / Zamki
Ojców Inne
Pałac Błękitny Dwory / Pałace / Zamki
Pałac Brühla Występy
Pałac Czapskich/ Krasińskich Dwory / Pałace / Zamki, Występy
Pałac Jabłonowskich Dwory / Pałace / Zamki
Pałac Kazimierzowski Mieszkania
Pałac Namiestnikowski Występy
Pałac Pruszaków Dwory / Pałace / Zamki
Pałac Saski Mieszkania
Pałac Staszica Dwory / Pałace / Zamki
Pieskowa Skała Inne
Plebania Kościoła pw. św. Jadwigi w Milanówku Inne
Płock Inne
Poczta Saska
Inne
„Pod Kopciuszkiem” i „Dziurka” Kawiarnie
Pomnik Fryderyka Chopina, Muzeum Łazienki Królewskie Inne
Poturzyn Dwory / Pałace / Zamki
Powązki Cmentarze
Poznań Inne
Resursa Kupiecka „Stara” Występy
Rogatki Wolskie Inne
Rościszewo Dwory / Pałace / Zamki
Salon Kickich Dwory / Pałace / Zamki
Sanniki Dwory / Pałace / Zamki
Skład instrumentów Buchholtza Inne
Ślizgawka Inne
Sochaczew Inne
Sokołowo Dwory / Pałace / Zamki
Strzyżew Dwory / Pałace / Zamki
Szafarnia Dwory / Pałace / Zamki
Sztycharnia księdza Izydora Józefa Cybulskiego i Antoniego Płacheckiego Edukacja
Teatr Narodowy Występy
Toruń Inne
Turzno Dwory / Pałace / Zamki
„U Brzezińskiej” Kawiarnie
Ugoszcz
Dwory / Pałace / Zamki
Waplewo Dwory / Pałace / Zamki
Warszawa Inne
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności Występy
„Wiejska Kawa” Kawiarnie
Wieliczka Inne
Wrocław Występy
Żelazowa Wola
Mieszkania
Żychlin Dwory / Pałace / Zamki