Kompozytorzy / Fryderyk Chopin / Katalog miejsc

Toruń

W 1231 r. Krzyżacy pod przywództwem Hermanna von Balka utworzyli gród obronny, z którego dokonywali podbojów plemion pruskich. Dwa lata później Toruń, jako jedno z pierwszych polskich miast (obok Chełmna), otrzymał nowoczesne prawa miejskie.

Po przegranej kampanii Napoleona, na kongresie wiedeńskim (1815) postanowiono, że tak jak podczas II rozbioru Polski (1793), miasto będzie należało do Prus. Nowe władze rozpoczęły intensywną przebudowę mającą na celu przekształcenie Torunia w twierdzę nadgraniczną, co spowodowało znaczne zahamowanie urbanistycznego rozwoju.

Z Toruniem było związanych wiele osób z otoczenia Chopina. Stąd pochodziła właścicielka Żelazowej Woli, Ludwika Fenger (późniejsza Skarbkowa), oraz jej syn Fryderyk Skarbek (1792) – ojciec chrzestny Fryderyka Chopina. Było to również rodzinne miasto Samuela Bogumiła Lindego, rektora Liceum Warszawskiego, w którym uczył się kompozytor.

Wakacje szkolne w 1824 i 1825 r. spędził Chopin w odległej o ok. 40 km od Torunia Szafarni. Zapewne kompozytor kilkakrotnie odwiedził Toruń, jednak zachowała się tylko jedna pisemna relacja z takiej wycieczki. Chopin podczas pobytu w tym mieście zatrzymał się w kamienicy Fengerów przy ul. Mostowej 14, należącej wówczas do rodziny Skarbków. Wzniesiony w 1742 r. budynek uchodził w swoim czasie za jedną z najbardziej okazałych rezydencji Torunia.

W 1825 r. miasto liczyło ok. 10 tyś. mieszkańców. Chociaż nie był to najlepszy okres w dziejach Torunia, miasto zrobiło wielkie wrażenie na młodym kompozytorze, który zwiedził okazałe zabudowania obronne miasta pochodzące jeszcze z czasów średniowiecza. Uwagę Fryderyka zwróciła maszyna służącą prawdopodobnie do wydobywania piasku z dna Wisły oraz gotycka katedra pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (na wieży kościoła znajduje się odlany w 1500 r. dzwon Tuba Dei – drugi co do wielkości średniowieczny dzwon w Polsce). Szczególne wrażenie zrobił gotycki ratusz zbudowany w końcu XIV w. W swoim opisie Chopin wspomniał o legendzie, która głosi, że budowla została zaprojektowana na wzór kalendarza, gdzie jedna wieża symbolizuje jeden rok, cztery bramy to cztery pory roku, a dwanaście dużych sal oddaje liczbę miesięcy w roku, z kolei każde okno, to jeden dzień w roku. Jak przekazuje nam tradycja, dodatkowo w lata przestępne mieszczanie wmurowywali jedno dodatkowe okno, aby budowla w pełni odpowiadała aktualnemu układowi dni.

Atrakcją architektoniczną Torunia jest wymieniona przez Fryderyka, 15-metrowa Krzywa Wieża z II poł. XIII w. Z czasem budowla pochyliła się i 2007 r. odchylenie szczytu wieży od pionu wyniosło ponad 146 cm.

Chopin zwiedził także dom, który był wówczas uważany za miejsce urodzenia wielkiego astronoma, Mikołaja Kopernika (obecnie ul. Kopernika 40). Warto tu przytoczyć opis jaki zostawił nam Chopin w liście do Matuszyńskiego: „Wystaw sobie, Kochany Jasiu, w owym kącie w tym pokoju, gdzie ten sławny astronom życiem udarowany został, stoi łóżko jakiegoś Niemca, który pewno, objadłszy się kartofli, nieraz dość częste puszcza zefiry, a po owych cegłach z których jedną z wielkimi ceremoniami do Puław posłano nie jedna łazi pluskiewka. Tak to mój bracie Niemiec nic nie zważa kto w tym domu mieszkał; dopuszcza się tego na całą ścianę czego by Xiężna Czartoryska na jedną nie zrobiła cegiełkę”.

Chociaż na podstawie nowych ustaleń wiadomo, że miejscem urodzin Kopernika jest kamienica na ul. Kopernika 15/17, niektórzy badacze sugerują, że domem urodzenia astronoma może być budynek pod adresem Rynek Staromiejski 36, gdzie ojciec Kopernika także posiadał dom.

Jak dowiadujemy się z listu do Jasia Matuszyńskiego, zdaniem Fryderyka mimo wszystko nic nie mogło się równać ze słynnymi do dzisiaj, toruńskimi piernikami: „ to tylko Ci napiszę, iż największą impresję, czyli alias wrażenie, pierniki na mnie uczyniły”.

Miejsce Kategoria
Antonin Dwory / Pałace / Zamki
Belweder Występy
Bielany, klasztor ojców Kamedułów Kościoły / Miejsca kultu
„Botanika” Inne
Brochów Kościoły / Miejsca kultu
Cukiernia Lourse’a Kawiarnie
Dom Dmuszewskiego Mieszkania
Dom Dziewanowskich Mieszkania
Duszniki Zdrój Hotele / Zajazdy
Gdańsk Hotele / Zajazdy
Golub Inne
„Honoratka” Kawiarnie
Hotel Wileński Hotele / Zajazdy
Kalisz Inne
Kamienica Jana Böhma Mieszkania
Kikół Dwory / Pałace / Zamki
Konserwatorium Występy
Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy Kościoły / Miejsca kultu
Kościół Panien Wizytek Kościoły / Miejsca kultu
Kościół pw. Świętego Krzyża Kościoły / Miejsca kultu
Kowalewo Dwory / Pałace / Zamki
Kozłowo Dwory / Pałace / Zamki
Kraków Inne
Księgarnia Antoniego Brzeziny Wydawcy / Księgarnie
Księgarnia Dal Trozza Wydawcy / Księgarnie
Księgarnia Franciszka Klukowskiego Wydawcy / Księgarnie
Księgarnia Magnusa Wydawcy / Księgarnie
Mieszkanie Alfonsa Brandta Mieszkania
Mieszkanie Dominika Magnuszewskiego Mieszkania
Mieszkanie Fryderyka Skarbka Mieszkania
Mieszkanie Gładkowskich Mieszkania
Mieszkanie Jana Matuszyńskiego Mieszkania
Mieszkanie Kolbergów Mieszkania
Mieszkanie Marcela Celińskiego Mieszkania
Mieszkanie Maurycego Mochnackiego Mieszkania
Mieszkanie rodziców Józefa Reinschmidta Mieszkania
Mieszkanie Stefana Witwickiego Mieszkania
Mieszkanie Wojciecha Żywnego Mieszkania
Muzeum Fryderyka Chopina Inne
Obory Kościoły / Miejsca kultu
Obrowo Dwory / Pałace / Zamki
Ojców Inne
Pałac Błękitny Dwory / Pałace / Zamki
Pałac Brühla Występy
Pałac Czapskich/ Krasińskich Dwory / Pałace / Zamki, Występy
Pałac Jabłonowskich Dwory / Pałace / Zamki
Pałac Kazimierzowski Mieszkania
Pałac Namiestnikowski Występy
Pałac Pruszaków Dwory / Pałace / Zamki
Pałac Saski Mieszkania
Pałac Staszica Dwory / Pałace / Zamki
Pieskowa Skała Inne
Plebania Kościoła pw. św. Jadwigi w Milanówku Inne
Płock Inne
Poczta Saska
Inne
„Pod Kopciuszkiem” i „Dziurka” Kawiarnie
Pomnik Fryderyka Chopina, Muzeum Łazienki Królewskie Inne
Poturzyn Dwory / Pałace / Zamki
Powązki Cmentarze
Poznań Inne
Resursa Kupiecka „Stara” Występy
Rogatki Wolskie Inne
Rościszewo Dwory / Pałace / Zamki
Salon Kickich Dwory / Pałace / Zamki
Sanniki Dwory / Pałace / Zamki
Skład instrumentów Buchholtza Inne
Ślizgawka Inne
Sochaczew Inne
Sokołowo Dwory / Pałace / Zamki
Strzyżew Dwory / Pałace / Zamki
Szafarnia Dwory / Pałace / Zamki
Sztycharnia księdza Izydora Józefa Cybulskiego i Antoniego Płacheckiego Edukacja
Teatr Narodowy Występy
Toruń Inne
Turzno Dwory / Pałace / Zamki
„U Brzezińskiej” Kawiarnie
Ugoszcz
Dwory / Pałace / Zamki
Waplewo Dwory / Pałace / Zamki
Warszawa Inne
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności Występy
„Wiejska Kawa” Kawiarnie
Wieliczka Inne
Wrocław Występy
Żelazowa Wola
Mieszkania
Żychlin Dwory / Pałace / Zamki