Kompozytorzy / Fryderyk Chopin / Katalog osób

Ludwika Chopin

Ludwika Chopin (1807–1855) – najstarsza siostra Fryderyka Chopina i – jak widać także w ich częstej korespondencji – najbliższa mu. Wraz z córką (także Ludwiką) jako jedyna z najbliższej rodziny kompozytora była przy jego śmierci (do Paryża przyjechała wówczas na jego prośbę i opiekowała się nim przez ostatnie miesiące; po odejściu brata zajmowała się także zamknięciem jego spraw, to ona także przewiozła serce Chopina, zgodnie z jego przedśmiertnym życzeniem, do Warszawy i wniosła wiele pracy i zasług w uporządkowanie pozostałych po Fryderyku rękopisów).

Ludwika była utalentowana muzycznie i literacko – wraz z siostrami bądź w innych przypadkach samodzielnie napisała i wydała kilka książek, głównie dla dzieci, ale w 1848 roku również Krótkie wiadomości z nauk przyrodzonych i niektóre ważniejsze wynalazki. W roku 1841 ukazał się Krótki zbiór życia ś. Weroniki, przez Ludwikę przełożony z włoskiego.

W 1832 roku poślubiła Józefa Kalasantego Jędrzejewicza (małżeństwo, szczególnie w latach ostatnich, nie było jednak szczęśliwe), z którym miała czworo dzieci – potomkowie Ludwiki to dziś jedyni spadkobiercy rodziny Chopinów.

:

Brochów »

pow. sochaczewski, woj. mazowieckie

Dom Dziewanowskich »

ul. Senatorska 38

Kalisz »

woj. wielkopolskie

Pałac Saski »

plac Piłsudskiego (dawniej plac Saski)

Żelazowa Wola »

pow. sochaczewski, woj. mazowieckie

Osoba Kategoria
Aszpergerowa Katarzyna Wykonawcy
Bentkowski Feliks Autorzy, Działacze narodowi
Białobłocki Jan Przyjaciele
Brauman Franciszek Architekci
Brodziński Kazimierz Poeci
Brzezina Antoni Wydawcy
Chodkiewicz Aleksander Działacze narodowi, Poeci
Chopin Izabela Rodzina
Chopin Justyna Rodzina
Chopin Ludwika Rodzina
Chopin Mikołaj Rodzina
Cybulski Izydor Józef Wydawcy
Czartoryski Adam Działacze narodowi, Inni
Dekert Jan Inni
Dmuszewski Ludwik Inni, Reżyserzy, Wykonawcy
Dziewanowski Dominik Działacze narodowi, Przyjaciele
Dziewanowski Jan Nepomucen Inni
Dziewanowski Juliusz Inni
Dziewanowski Piotr Przyjaciele
Elsner Józef Kompozytorzy, Nauczyciele
Ernemann Maurycy Kompozytorzy, Nauczyciele
Fontana Jakub Inni
Fontana Józef Inni
Gomulicki Juliusz Wiktor Działacze narodowi, Poeci
Grudzińska Joanna Inni
Haslinger Tobias Wydawcy
Hoesick Ferdynand Autorzy, Wydawcy
Janowski Jan Nepomucen Działacze narodowi
Jasienica Paweł Autorzy, Inni
Jawurek Józef Dyrygenci, Kompozytorzy, Wykonawcy
Kalkbrenner Fryderyk Kompozytorzy, Wykonawcy
Kiciński Bruno Działacze narodowi, Poeci, Wydawcy
Klukowski Franciszek Wydawcy
Kurpińska Zofia Wykonawcy
Kurpiński Karol Dyrygenci, Kompozytorzy
Lelewel Joachim Józef Działacze narodowi
Magnus Karol Ludwik Wydawcy
Małachowski Stanisław Działacze narodowi, Inni
Marylski Eustachy Autorzy, Przyjaciele
Moniuszko Stanisław Kompozytorzy
Moriolles Alexandrine de Przyjaciele
Odyniec Antoni Edward Poeci
Osiński Ludwik Nauczyciele
Ożarowski Piotr Działacze narodowi
Paër Ferdinand Kompozytorzy
Pawłowicz Konstanty Inni
Pfaff Karol Bogusław Wydawcy
Philippeus Friedrich Inni
Potocki Stanisław Kostka Działacze narodowi, Inni, Poeci
Pruszak Konstanty Inni
Pruszak Tomasz Inni
Radziwiłł Antoni Inni, Kompozytorzy
Rellstab Ludwig Poeci
Rembieliński Aleksander Kompozytorzy, Wykonawcy
Rożniecki Aleksander Działacze narodowi, Inni
Sennewald Gustaw Adolf Wydawcy
Sikorski Józef Autorzy, Inni, Wydawcy
Simon Karol Antoni Autorzy
Skarbek Fryderyk Autorzy, Działacze narodowi, Poeci, Przyjaciele
Skarbek Ludwika Przyjaciele, Rodzina
Skarbek Michał Przyjaciele
Skarbek Wiktoria Przyjaciele
Skrodzki Eugeniusz Wielisław Przyjaciele
Soliva Carlo Dyrygenci, Kompozytorzy, Nauczyciele
Sontag Henrietta Wykonawcy
Staszic Stanisław Działacze narodowi
Stępkowski Antoni Inni
Sydow Bronisław Edward Autorzy, Wykonawcy
Szpilowski Hilary Architekci
Szweykowski Wojciech Działacze narodowi
Szymanowski Karol Kompozytorzy
Wodzińska Maria Przyjaciele
Wóycicki Kazimierz Władysław Autorzy, Przyjaciele
Woyciechowski Tytus Przyjaciele
Zamoyski Stanisław Kostka Działacze narodowi
Zug Szymon Bogumił Architekci
Żywny Wojciech Nauczyciele