Kompozytorzy / Fryderyk Chopin / Katalog osób

Tytus Woyciechowski

Tytus Woyciechowski (1808–1879) – właściciel ziemski, przyjaciel młodości Fryderyka Chopina, z którym utrzymywał kontakt listowny także po wyjeździe kompozytora z kraju. Od 1818 roku Tytus uczęszczał do Liceum Warszawskiego i był pensjonariuszem Justyny i Mikołaja Chopinów. Po studiach w zakresie administracji wrócił do rodzinnego Poturzyna; majątkiem zaczął zarządzać od 1829 roku, po śmierci matki.

W roku 1830 Woyciechowski towarzyszył Fryderykowi Chopinowi w podróży do Wiednia – do kraju wrócił na wieść o wybuchu powstania listopadowego.

Chopin dedykował Tytusowi swoje Wariacje B-dur op. 2 na temat Là ci darem la mano z opery Don Giovanni Mozarta, ten zaś niemal do końca życia przechowywał pamiątki po przyjacielu: w 1873 roku ofiarował Warszawskiemu Towarzystwu Muzycznemu popiersie kompozytora, w 1876 roku za pośrednictwem Izabelli Barcińskiej udostępnił listy Chopina Maurycemu Karasowskiemu do jego książki o polskim twórcy.

:

Antonin »

pow. ostrowski, woj. wielkopolskie

Dom Dmuszewskiego »

ul. Wierzbowa 9

Hotel Wileński »

ul. Bielańska

Kalisz »

woj. wielkopolskie

Kamienica Jana Böhma »

ul. Krakowskie Przedmieście 7

Księgarnia Magnusa »

ul. Miodowa 20

Mieszkanie Dominika Magnuszewskiego »

Krakowskie Przedmieście 55

Poturzyn »

pow. tomaszowski, woj. lubelskie

Osoba Kategoria
Aszpergerowa Katarzyna Wykonawcy
Bentkowski Feliks Autorzy, Działacze narodowi
Białobłocki Jan Przyjaciele
Brauman Franciszek Architekci
Brodziński Kazimierz Poeci
Brzezina Antoni Wydawcy
Chodkiewicz Aleksander Działacze narodowi, Poeci
Chopin Izabela Rodzina
Chopin Justyna Rodzina
Chopin Ludwika Rodzina
Chopin Mikołaj Rodzina
Cybulski Izydor Józef Wydawcy
Czartoryski Adam Działacze narodowi, Inni
Dekert Jan Inni
Dmuszewski Ludwik Inni, Reżyserzy, Wykonawcy
Dziewanowski Dominik Działacze narodowi, Przyjaciele
Dziewanowski Jan Nepomucen Inni
Dziewanowski Juliusz Inni
Dziewanowski Piotr Przyjaciele
Elsner Józef Kompozytorzy, Nauczyciele
Ernemann Maurycy Kompozytorzy, Nauczyciele
Fontana Jakub Inni
Fontana Józef Inni
Gomulicki Juliusz Wiktor Działacze narodowi, Poeci
Grudzińska Joanna Inni
Haslinger Tobias Wydawcy
Hoesick Ferdynand Autorzy, Wydawcy
Janowski Jan Nepomucen Działacze narodowi
Jasienica Paweł Autorzy, Inni
Jawurek Józef Dyrygenci, Kompozytorzy, Wykonawcy
Kalkbrenner Fryderyk Kompozytorzy, Wykonawcy
Kiciński Bruno Działacze narodowi, Poeci, Wydawcy
Klukowski Franciszek Wydawcy
Kurpińska Zofia Wykonawcy
Kurpiński Karol Dyrygenci, Kompozytorzy
Lelewel Joachim Józef Działacze narodowi
Magnus Karol Ludwik Wydawcy
Małachowski Stanisław Działacze narodowi, Inni
Marylski Eustachy Autorzy, Przyjaciele
Moniuszko Stanisław Kompozytorzy
Moriolles Alexandrine de Przyjaciele
Odyniec Antoni Edward Poeci
Osiński Ludwik Nauczyciele
Ożarowski Piotr Działacze narodowi
Paër Ferdinand Kompozytorzy
Pawłowicz Konstanty Inni
Pfaff Karol Bogusław Wydawcy
Philippeus Friedrich Inni
Potocki Stanisław Kostka Działacze narodowi, Inni, Poeci
Pruszak Konstanty Inni
Pruszak Tomasz Inni
Radziwiłł Antoni Inni, Kompozytorzy
Rellstab Ludwig Poeci
Rembieliński Aleksander Kompozytorzy, Wykonawcy
Rożniecki Aleksander Działacze narodowi, Inni
Sennewald Gustaw Adolf Wydawcy
Sikorski Józef Autorzy, Inni, Wydawcy
Simon Karol Antoni Autorzy
Skarbek Fryderyk Autorzy, Działacze narodowi, Poeci, Przyjaciele
Skarbek Ludwika Przyjaciele, Rodzina
Skarbek Michał Przyjaciele
Skarbek Wiktoria Przyjaciele
Skrodzki Eugeniusz Wielisław Przyjaciele
Soliva Carlo Dyrygenci, Kompozytorzy, Nauczyciele
Sontag Henrietta Wykonawcy
Staszic Stanisław Działacze narodowi
Stępkowski Antoni Inni
Sydow Bronisław Edward Autorzy, Wykonawcy
Szpilowski Hilary Architekci
Szweykowski Wojciech Działacze narodowi
Szymanowski Karol Kompozytorzy
Wodzińska Maria Przyjaciele
Wóycicki Kazimierz Władysław Autorzy, Przyjaciele
Woyciechowski Tytus Przyjaciele
Zamoyski Stanisław Kostka Działacze narodowi
Zug Szymon Bogumił Architekci
Żywny Wojciech Nauczyciele