Kompozytorzy / Witold Lutosławski / Katalog osób

Per Nørgård

Per Nørgård (ur. 1932) – duński kompozytor, profesor kompozycji w Akademii Muzycznej w Aarhus, nagrodzony Medalem 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego.

Studiował w Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze w klasie Vagna Holboe, a następnie w Paryżu pod kierunkiem Nadii Boulanger. W swoim dorobku ma ponad trzysta dzieł, w tym symfonie, muzykę kameralną, dzieła chóralne, opery, muzykę elektroniczną, baletową i filmową.

Maciej Jabłoński porównał jego symfonikę z dziełami Witolda Lutosławskiego: "Spójność formy osiągana jest u Nørgårda poprzez kreowanie wielowarstwowych związków pomiędzy poszczególnymi zjawiskami, a nie (jak np. u Pendereckiego) na drodze tworzenia monumentalnej i zachwycającej wielkością, jednak przewidywalnej konstrukcji. Takie podejście bliższe jest moim zdaniem Lutosławskiemu, jednakowoż duński twórca wydaje się być bardziej odważny w swojej dezynwolturze i rozmachu artystycznych przedsięwzięć, gubiąc przy tym – co zdaje się nieuniknione – typową dla Lutosławskiego elegancję i dystans" ("Glissando" 2006, nr 8).

W 1994 roku na koncercie Hommage à Lutosławskiwykonano utwór Pera Nørgårda Poza ten świat (Rozstanie) na podwójny kwintet smyczkowy lub orkiestrę smyczkową. W komentarzu kompozytora czytamy: "Utwór został skomponowany na zamówienie przyjaciół Witolda Lutosławskiego jako symboliczne pożegnanie wielkiego kompozytora i szlachetnego człowieka. Tytuł jest cytatem z poematu Yunusa Emre, tureckiego poety żyjącego w XIV wieku. Poemat Biz dünyadan otwierają słowa: «Jesteśmy na drodze prowadzącej z tego świata, przesyłamy pozdrowienia tym, co pozostali...»”.

29 listopada 2013 roku w Kopenhadze Per Nørgård otrzymał Medal 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze. Wręczenie Medalu odbyło podczas koncertu, na którym Per Nørgård wykonał dla uczczenia pamięci Lutosławskiego swój utwór En blomst som rosen... na fortepian solo. (sw)