Kompozytorzy / Witold Lutosławski / Katalog osób

Stanisław Dygat

Stanisław Dygat (1914–1978) – pisarz, publicysta, autor opowiadań i powieści (m.in. Jezioro Bodeńskie, Pożegnania, Podróż, Disneyland, Dworzec w Monachium), z których kilka doczekało się adaptacji filmowych. Brat żony Witolda Lutosławskiego, Danuty, zaprzyjaźniony z kompozytorem. O swej znajomości z pisarzem Lutosławski opowiadał Irinie Nikolskiej:

„Jeszcze przed wojną poznałem brata żony, wybitnego pisarza, Stanisława Dygata, ponieważ byłem członkiem Spółdzielni Autorów Filmowych. Była to organizacja awangardowych reżyserów: Cękalskiego, Themersonów, Jakubowskiej, Perskiego, Forda. Mnie angażowano do tych awangardowych filmów jako kompozytora. Stanisław Dygat był autorem scenariusza filmu, który miał reżyserować Cękalski. Nie doszło to do skutku, ale zaprzyjaźniłem się z Dygatem, który był bardzo wrażliwy na muzykę. Chodził na koncerty, miał świetny słuch oraz bardzo szerokie zamiłowania muzyczne. Przychodził na nasze koncerty do Arii – pierwszej kawiarni, w której graliśmy z Panufnikiem. Powiedział, że przyprowadzi kiedyś swoją siostrę, żeby też posłuchała, jak gramy. Stanisław właściwie do końca życia był dla nas obojga najbliższym człowiekiem w Warszawie. Widywaliśmy się prawie co dzień, a przynajmniej telefonowaliśmy do siebie, komentowaliśmy każde wydarzenie”. (kt)