Kompozytorzy / Witold Lutosławski / Katalog osób

Steven Stucky

Steven Stucky (1949–2016) należal do najbardziej znanych i renomowanych kompozytorów amerykańskich. Laureat Nagrody Pulitzera za Koncert na orkiestrę nr 2 (2005), był członkiem senatu Akademii Amerykańskiej w Rzymie, dyrektorem Centrum Nowej Muzyki Amerykańskiej, członkiem zarządu Fundacji Muzycznej im. Kusewickiego oraz członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. Ceniony pedagog, profesor m.in. Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz Eastman School of Music, zajmował się czynnie dyrygenturą, dydaktyką i pisarstwem muzycznym.

Steven Stucky był jednym z najpoważniejszych autorytetów w dziedzinie twórczości Witolda Lutosławskiego, autorem cennej monografii Lutosławski and his music (Cambridge, 1981), wyróżnionej prestiżową ASCAP Deems Taylor Award. Za swe dokonania na tym polu otrzymał także Złoty Medal Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Jako uznany ekspert i mentor dla młodego pokolenia kompozytorów został mianowany członkiem jury Konkursu Kompozytorskiego im. Witolda Lutosławskiego, organizowanego przez Towarzystwo jego imienia.

W 2013 r. został mianowany konsultantem artystycznym i współautorem programu obchodów stulecia urodzin kompozytora, organizowanych przez Esę-Pekkę Salonena oraz Philharmonia Orchestra w Londynie.

Wśród najważniejszych osiągnięć kompozytorskich Stevena Stucky’ego w ostatnich latach należy wymienić 4-częściową Symfonię (2012), zamówioną i prawykonaną przez dwa czołowe amerykańskie zespoły: Orkiestrę Filharmoniczną w Los Angeles pod dyrekcją Gustavo Dudamela oraz Filharmonię Nowojorską prowadzoną przez Alana Gilberta. Inne znaczące prezentacje jego twórczości obejmowały m.in. wykonania Rhapsodies (2008) przez Filharmoników Nowojorskich na festiwalu BBC Proms w Londynie oraz The Chamber Concerto (2010) przez St. Paul Chamber Orchestra.

Steven Stucky realizował zamówienia kompozytorskie od światowej sławy solistów i zespołów, m.in. Orkiestry Filadelfijskiej, Filharmoników Nowojorskich, Chicago Symphony, Singapore Symphony, Camerata Bern, perkusistki Evelyn Glennie, pianistów Emanuela Axa i Yefima Bronfmana oraz flecistki Michali Petri.

Od ponad 20 lat Steven Stucky regularnie współpracował z Orkiestrą Filharmoniczną w Los Angeles. W 1988 r. sir Andre Previn mianował go kompozytorem rezydencjalnym zespołu; w następnych latach działał jako konsultant do spraw nowej muzyki, biorąc czynny udział w programowaniu sezonów koncertowych przez Esę-Pekkę Salonena. Z myślą o młodych kompozytorach utworzył przy orkiestrze tzw. Composer Fellowship Program.

Steven Stucky wiele czasu poświęcił pracy dydaktycznej. Aktywnie angażował się też w popularyzację muzyki współczesnej. W ostatnich latach był autorem cenionego cyklu prelekcji Hear & Now, towarzyszących prezentacjom nowych utworów przez Filharmoników Nowojorskich. Równolegle rozwijał także działalność dyrygencką. Prowadził m.in. założony przez siebie w 1997 r. w Los Angeles Ensemble X – zespół specjalizujący się w wykonaniach utworów współczesnych, m.in. Williama Crafta, Christopha Rouse’a, Judith Weir i Witolda Lutosławskiego. (rs)