Kompozytorzy / Witold Lutosławski / Katalog osób

Marc Neikrug

Marc Neikrug (ur. 1946) amerykański kompozytor i pianista. Jest autorem znacznej liczby utworów różnych gatunków. Największym powodzeniem cieszą się: utwór teatralny Through Roses, — opowieść o skrzypku, który przeżył Auschwitz, oraz „antynuklearna” opera Los Alamos. Od połowy lat siedemdziesiątych Marc Neikrug jako pianista stale występuje i nagrywa z Pinchasem Zukermanem. Z myślą o obu artystach Witold Lutosławski skomponował w 1984 r. Partitę na skrzypce i fortepian, zamówioną przez Orkiestrę Kameralną Saint Paul. (Pinchas Zukerman był wówczas jej dyrektorem muzycznym.) Zukerman i Neikrug wykonali Partitę po raz pierwszy 18 stycznia 1985 roku.

W komentarzu do utworu Witold Lutosławski napisał m. in.: „Utwór składa się z pięciu części, z których głównymi są pierwsza, trzecia i piąta. Części druga i czwarta to jedynie krótkie interludia, grane ad libitum. (…) Trzy główne części nawiązują, przynajmniej pod względem rytmu, do osiemnastowiecznej tradycji muzyki instrumentalnej. (…) Pod względem harmoniki i melodyki Partita należy do tej samej grupy ostatnich moich kompozycji, co III Symfonia i Łańcuch I”. (kt)