Kompozytorzy / Witold Lutosławski / Katalog osób

Slavko Zlatić

Slavko Zlatić (1910–1993) – chorwacki kompozytor, dyrygent, etnomuzykolog, pedagog, krytyk i pisarz muzyczny, autor wielu cykli audycji radiowych, poświęconych m. in. muzyce narodów Jugosławii. Kierował chórami w Rijece i Zagrzebiu, przede wszystkim Chórem Radia w Zagrzebiu (później Radia i Telewizji Chorwackiej) – pierwszym profesjonalnym chórem w kraju. Przez całe życie wracał do rodzinnej Istrii, zafascynowany jej muzyką ludową i instrumentami. Silną inspiracją była dla niego skala istryjska, którą wykorzystywał w swoich kompozycjach, w większości chóralnych. Zlatić pełnił wiele zaszczytnych funkcji, był m. in. prezesem Związku Kompozytorów Jugosłowiańskich i członkiem Rady Muzycznej przy UNESCO.

Na zamówienie Slavko Zlatića Witold Lutosławski skomponował dla jego chóru Trzy poematy Henri Michaux. Ponieważ partie chóru i orkiestry nie są synchroniczne i „w wielu miejscach różne rodzaje rytmiki występują równocześnie, koniecznym stało się wprowadzenie dwóch dyrygentów przy wykonywaniu tego utworu” – podkreśla kompozytor.

Prawykonanie Trzech poematów Henri Michaux odbyło się 9 maja 1963 roku na Biennale Muzycznym w Zagrzebiu z udziałem Orkiestry i Chóru Radia w Zagrzebiu. Chórem dyrygował Slavko Zlatić, a orkiestrą Witold Lutosławski. Wydarzenie to zapoczątkowało działalność Lutosławskiego jako dyrygenta wykonań własnych utworów. (kt)