Kompozytorzy / Witold Lutosławski / Katalog osób

Georg Solti

Sir Georg Solti, 1912–1997, węgierski dyrygent, po wojnie obywatel niemiecki, a od 1972 r. brytyjski. Przez pierwsze lata związany z Operą w Budapeszcie, zasłynął w okresie powojennym jako dyrygent operowy (Monachium, Frankfurt, Wiedeń, Covent Garden). Przez 22 lata (1969-91) kierował Orkiestrą Chicagowską, której przywrócił rangę jednego z czołowych zespołów symfonicznych świata. Dysponował bardzo szerokim repertuarem, dokonał szeregu prawykonań. 29 września 1983 poprowadził z Orkiestrą Chicagowską pierwsze wykonanie III Symfonii Witolda Lutosławskiego.

Prośbę o nowy utwór skierowała Orkiestra do Witolda Lutosławskiego już w 1972 r., a ponowiła ją dwa lata później. Praca nad nim trwała ponad osiem lat, w efekcie zaś powstało jedno z największych arcydzieł Lutosławskiego. Partytura jest dedykowana Sir Georgowi Soltiemu i Orkiestrze Chicagowskiej. W rozmowie z Zofią Owińską kompozytor relacjonuje swoje spotkanie z dyrygentem:

„Znalazłem się w Londynie, gdzie Solti miał koncert. Poszedłem posłuchać po raz pierwszy w życiu dyrygenta, który miał być wykonawcą mojej nowej symfonii. Zostałem mu przedstawiony przez ówczesnego dyrektora Chestera. Solti bardzo się ucieszył i nie wiedząc nic o zamówieniu, powiedział: – Może by pan coś napisał dla naszej orkiestry w Chicago? Odparłem: – Maestro, właśnie piszę symfonię zamówioną przez pańską orkiestrę. – Ach tak – uradował się i natychmiast przyrzekł wykonanie właśnie tego utworu na otwarcie sezonu”. Lutosławski przyznaje: „Jego wykonanie nie było w stu procentach po mojej myśli, ale miało olbrzymie zalety, bo to jest dyrygent wielkiej klasy”. Koncert był transmitowany do większości krajów Europy Zachodniej i przyczynił się do szybkiego spopularyzowania III Symfonii. (kt)