Kompozytorzy / Witold Lutosławski / Katalog osób

Martina Homma

Martina Homma — niemiecka muzykolożka, autorka wielu publikacji z zakresu muzyki XX i XIX wieku, badaczka twórczości Witolda Lutosławskiego. W Kolonii, Krakowie i w Warszawie studiowała fortepian, teorię muzyki, muzykologię, filozofię, slawistykę oraz germanistykę. W 1996 roku opublikowała liczącą ponad 750 stron rozprawę: Witold Lutoslawski. Zwölfton-Harmonik – Formbildung – 'aleatorischer Kontrapunkt'. Studien zum Gesamtwerk unter Einbeziehung der Skizzen (Bela Verlag, Köln).

Praca ta była rezultatem długoletnich badań nad muzyką Lutosławskiego, również nad szkicami utworów, z którymi Homma zapoznawała się pod koniec lat osiemdziesiątych w jego domu. W rozmowie z Grzegorzem Michalskim tak wspominała ten czas: „Przychodziłam codziennie o godzinie dziewiątej. Zawsze padało pytanie: na jakie szkice mam ochotę? Więc mówiłam, czego dzisiaj sobie życzę – dosyć to było dla mnie komfortowe. Na przykład dzisiaj chciałabym to i tamto – przynosiłam swoje partytury, wszystkie notatki, jakie miałam, a on przychodził z gotową kopertą ze szkicami (….) i zostawiał mnie samą. Oglądałam, co chciałam, mniej więcej tak do godziny jedenastej – jedenastej trzydzieści. Wtedy przychodził, robił mi osobiście małą kawę i pytał, czy mam pytania, czy wszystko rozumiem, czy chciałabym się jeszcze więcej o czymś dowiedzieć”.

Rozprawę Hommy przyjęto w muzykologii i krytyce muzycznej entuzjastycznie, natychmiast weszła do kanonu publikacji o kompozytorze. Andrzej Chłopecki recenzję jej pracy zakończył zawołaniem: „Za tę książkę, w której kompozytorską kuchnię Lutosławskiego przewróciła do góry nogami, a potem zrobiła w niej nieprzewidziany dla gospodarza porządek, zgłaszam Martinę Hommę do wszystkich, najbardziej prestiżowych, najhojniejszych nagród, którymi może jej zasługi dla polskiej kultury uhonorować Trzecia Rzeczpospolita”.

24 stycznia 2013 roku Martina Homma otrzymała na Zamku Królewskim w Warszawie medal 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego za wybitny wkład w upowszechnienie muzyki i wiedzy o kompozytorze.

Zapytana o ulubiony utwór Witolda Lutosławskiego, wskazała Mi-parti.

(sw)